Rynek wyposażenia wnętrz

 

Rynek wyposażenia wnętrz

Cena: 2 500,00 zł
Cena netto: 2 032,52 zł


Raport branżowy - zakres tematyczny:
Analiza aktualnej sytuacji na rynku
Czynniki ekonomiczne i rynkowe wpływające na rozwój rynku
Analiza porównawcza rozwoju rynku w Polsce i w wybranych krajach
Analiza docelowych segmentów klientów
Trendy oddziałujące na rynek
Sytuacja konkurencyjna na rynku – producenci i marki wyrobów
Mapa konkurencyjna – porównanie analityczne głównych operatorów
Kanały dystrybucji – aktualna sytuacja i tendencje rozwojowe
Analiza wyróżniających działań w zakresie marketing mix
Rozwój marki własnej – operatorzy, formaty i tendencje
Struktura opakowań w branży
Skuteczne strategie rozwoju
Prognoza rozwoju rynku z możliwymi scenariuszami
Zalecenia marketingowe dla producentów i handlowców
Tabele i rysunki
 
Tabele i wykresy:
 
Rynek wyposażenia wnętrz wartościowo (PLN) 2013-2017 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Rynek wyposażenia wnętrz ilościowo (mln litrów) 2013-2017 (wraz z dynamiką r/r i CAGR
Rynek wyposażenia wnętrz wartościowo z podziałem na kategorie produktowe 2013-2017 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Rynek wyposażenia wnętrz ilościowo (mln litrów) z podziałem na kategorie produktowe 2013-2017 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Rynek wyposażenia wnętrz wartościowo według kanałów dystrybucji 2013-2017 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Rynek wyposażenia wnętrz wartościowo z podziałem na kategorie produktowe według kanałów dystrybucji 2013-2017 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Udziały producentów wartościowo i procentowo w ogólnym rynku wyposażenia wnętrz 2013-2017
Udziały producentów wartościowo w kategoriach produktowych rynku wyposażenia wnętrz 2013-2017
Udziały marek producentów wartościowo i procentowo w kategoriach produktowych rynku wyposażenia wnętrz 2013-2017
Udziały private label w ogólnym rynku wyposażenia wnętrz wartościowo i procentowo w 2013-2018
Udziały rodzajów i wielkości opakowań produktów ilościowo i procentowo w rynku wyposażenia wnętrz 2013-2018
Prognoza rynku ogólnego wyposażenia wnętrz wartościowo (PLN) 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku ogólnego wyposażenia wnętrz ilościowo (mln litrów) 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku wyposażenia wnętrz wartościowo (w PLN) z podziałem na kategorie produktowe 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku wyposażenia wnętrz wartościowo (w PLN) z podziałem na kategorie produktowe 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku wyposażenia wnętrz ilościowo (mln litrów) z podziałem na kategorie produktowe 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku ogólnego wyposażenia wnętrz wartościowo według kanałów dystrybucji 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku wyposażenia wnętrz wartościowo z podziałem na kategorie produktowe według kanałów dystrybucji 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza udziałów producentów wartościowo i procentowo w ogólnym rynku wyposażenia wnętrz 2018-2023
Prognoza udziałów producentów wartościowo i procentowo w kategoriach produktowych rynku wyposażenia wnętrz 2018-2023
Prognoza udziałów marek producentów wartościowo i procentowo w kategoriach produktowych rynku wyposażenia wnętrz 2018-2023
Prognoza udziałów private label w ogólnym rynku wyposażenia wnętrz wartościowo i procentowo 2018-2023
Prognoza udziałów rodzajów i wielkości opakowań produktów ilościowo i procentowo w rynku wyposażenia wnętrz w 2018-2023
 
Copyright ©2018 Rynek Detaliczny, All Rights Reserved.