Rynek soków, nektarów i napojów (SNN) w Polsce

 

Rynek soków, nektarów i napojów (SNN) w Polsce

 
 
Cena: 5 200,00 zł
Cena netto: 4 227,64 zł

 
 
Raport branżowy - Zakres tematyczny:
Analiza aktualnej sytuacji na rynku
Czynniki ekonomiczne i rynkowe wpływające na rozwój rynku
Trendy oddziałujące na rynek
Analiza porównawcza rozwoju rynku w wybranych krajach
Sytuacja konkurencyjna na rynku
Mapa konkurencyjna – główni operatorzy
Analiza wyróżniających działań w zakresie marketing mix
Kanały dystrybucji – aktualna sytuacja i tendencje rozwojowe
Rozwój marki własnej – operatorzy, formaty i tendencje
Prognoza rozwoju rynku z możliwymi scenariuszami
Zalecenia marketingowe dla producentów   
Tabele i rysunki                                                        
Copyright ©2018 Rynek Detaliczny, All Rights Reserved.