Rynek RTV i AGD

 

Rynek RTV i AGD

Cena: 2 500,00 zł
Cena netto: 2 032,52 zł

 
Raport branżowy - zakres tematyczny:
Analiza aktualnej sytuacji na rynku
Czynniki ekonomiczne i rynkowe wpływające na rozwój rynku
Analiza porównawcza rozwoju rynku w Polsce i w wybranych krajach
Analiza docelowych segmentów klientów
Trendy oddziałujące na rynek
Sytuacja konkurencyjna na rynku – producenci i marki wyrobów
Mapa konkurencyjna – porównanie analityczne głównych operatorów
Kanały dystrybucji – aktualna sytuacja i tendencje rozwojowe
Analiza wyróżniających działań w zakresie marketing mix
Rozwój marki własnej – operatorzy, formaty i tendencje
Struktura opakowań w branży
Skuteczne strategie rozwoju
Prognoza rozwoju rynku z możliwymi scenariuszami
Zalecenia marketingowe dla producentów i handlowców
Tabele i rysunki
 
Wykaz tabel i wykresów:
Rynek ogólny RTV i AGD nie wartościowo (PLN) 2013-2018 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Rynek ogólny RTV i AGD diety ilościowo (mln litrów) 2013-2018 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Rynek RTV i AGD wartościowo z podziałem na kategorie produktowe 2013-2018 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Rynek RTV i AGD ilościowo (mln litrów) z podziałem na kategorie produktowe 2013-2018 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Rynek ogólny RTV i AGD według kanałów dystrybucji 2013-2018 (wraz z dynamiką r/d i CAGR)
Rynek ogólny RTV i AGD ilościowo według kanałów dystrybucji 2013-2018 (wraz z dynamiką r/d i CAGR)
Rynek RTV i AGD wartościowo z podziałem na kategorie produktowe według kanałów dystrybucji 2013-2018 (wraz z dynamiką r/d i CAGR)
Rynek RTV i AGD ilościowo z podziałem na kategorie produktowe według kanałów dystrybucji 2013-2018 (wraz z dynamiką r/d i CAGR)
Udziały producentów wartościowo i procentowo w ogólnym rynku RTV i AGD2013-2018
Udziały producentów wartościowo i procentowo w kategoriach produktowych rynku RTV i AGD2013-2019
Udziały marek producentów wartościowo i procentowo w kategoriach produktowych rynku RTV i AGD2013-2020
Udziały private label w ogólnym rynku RTV i AGD wartościowo i procentowa w 2018-2013
Udział rodzajów i wielkości opakowań produktów ilościowo i procentowo ogólnym rynku RTV i AGD2013-2018
Główne marki produktów z podziałem na kategorie z ujęciem miejsca sprzedaży, rodzaju i wielkości opakowań i cen jednostkowych w 2018
Prognoza rynku ogólnego RTV i AGD wartościowo (PLN) 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku ogólnego RTV i AGD ilościowo (mln litrów) 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku RTV i AGD wartościowo (w PLN) z podziałem na kategorie produktowe 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku RTV i AGD ilościowo (mln litrów) z podziałem na kategorie produktowe 2018-2023 (wraz z dynamiką r/r i CAGR)
Prognoza rynku ogólnego RTV i AGD wartościowo według kanałów dystrybucji 2018-2023 (wraz z dynamiką r/d i CAGR)
Prognoza rynku ogólnego RTV i AGD ilościowo (w mln litrów) według kanałów dystrybucji 2018-2023 (wraz z dynamiką r/d i CAGR)
Prognoza rynku RTV i AGD wartościowo z podziałem na kategorie produktowe według kanałów dystrybucji 2018-2023 (wraz z dynamiką r/d i CAGR)
Prognoza rynku RTV i AGD ilościowo (w mln litrów) z podziałem na kategorie produktowe według kanałów dystrybucji 2018-2023 (wraz z dynamiką r/d i CAGR)
Prognoza udziałów producentów wartościowo i procentowo w ogólnym rynku RTV i AGD2018-2023
Prognoza udziałów producentów wartościowo i procentowo w kategoriach produktowych rynku RTV i AGD 2018-2023
Prognoza udziałów marek producentów wartościowo i procentowo w kategoriach produktowych rynku RTV i AGD 2018-2023
Prognoza udziałów private label w ogólnym rynku RTV i AGD wartościowo i procentowo 2018-2023
Prognoza udziałów rodzajów i wielkości opakowań produktów ilościowo i procentowo w rynku RTV i AGD w 2018-2023
 
Copyright ©2018 Rynek Detaliczny, All Rights Reserved.