Rynek herbaty

 

Rynek herbaty

 
Cena brutto: 2 800,00 zł
Cena netto: 2 276,42 zł

Raport branżowy - zakres tematyczny:
Analiza aktualnej sytuacji na rynku
Czynniki ekonomiczne i rynkowe wpływające na rozwój rynku
Trendy oddziałujące na rynek
Analiza porównawcza rozwoju rynku w wybranych krajach
Sytuacja konkurencyjna na rynku
Mapa konkurencyjna – główni operatorzy
Analiza wyróżniających działań w zakresie marketing mix
Kanały dystrybucji – aktualna sytuacja i tendencje rozwojowe       
Rozwój marki własnej – operatorzy, formaty i tendencje
Prognoza rozwoju rynku z możliwymi scenariuszami
Zalecenia marketingowe dla producentów
Tabele i rysunki          

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                
Copyright ©2018 Rynek Detaliczny, All Rights Reserved.